Informasjon fra valgkomiteen

15 .april 2021 avholdes årets generalforsamling. Da skal det også velges nye styremedlemmer til Helgerud terrasse borettslag. I tillegg velges ny valgkomité. Har du lyst til å bidra, ber vi om du melder fra til valgkomiteen.

Helgerud terrasse borettslag består av 92 boliger, fordelt på rekkehus og tre terrasseblokker. Vi har et hyggelig bomiljø og har den siste tiden vært gjennom renovering for å få det enda hyggeligere rundt oss. Vi trenger et styre til å fortsette det gode arbeidet.

Vi søker deg som:

  • Tar ansvar og bryr deg om bomiljøet ditt
  • Har gode samarbeidsevner
  • Har mulighet til å forplikte deg til styrearbeid over en periode. Styreleder velges separat og sitter i 2 år. To styremedlemmer vil bli valgt for to år, og to for ett år. Ett år for varamedlem og valgkomitémedlemmer

For oppgavene til styret kan du lese USBLs veileder: Styrevervet trinn for trinn. Vi anbefaler deg å sette deg inn i det i forkant av påmelding. https://www.usbl.no/styret/styrevervet-trinn-for-trinn

Mer informasjon finner du også på borettslagets hjemmeside: https://helgerudterrasse.no/hvilke-oppgaver-har-styret/

Styrevervet gir deg:

  • Et nettverk i borettslaget
  • Kunnskap om drift og vedlikehold av borettslaget
  • Erfaring til CV
  • Styrehonorar

Valgkomité:

Det søkes også medlemmer til valgkomité. Valgkomiteen vil være mest aktiv i tiden i månedene før en generalforsamling. Oppgaven til valgkomiteen er å finne mulige kandidater til styret for neste periode. Det kan regnes med noen møter i forkant.

Kontaktinformasjon:

Vi ønsker at de som melder sin interesse til styreverv skriver en kort introduksjon av seg selv, gjerne også med motivasjon for styrevervet. Merk at den beskrivelsen du sender inn vil være med i innstillingen.

Du kan sende e-post til amelie.j.maubert@gmail.com og tantaake@hotmail.no. Det er fint om du kopierer begge adressene. Ta også gjerne kontakt med oss i valgkomiteen på telefon, hvis du har noen spørsmål. Amélie Maubert (911 91 608) eller Jeanett Westman (465 11 643)

Svarfrist for å melde din interesse er 19.mars 2021.